REGULAMIN KONKURSU
#wakacjezewaija

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

§ 1
1. Organizatorem
Konkursu #wakacjezewaija, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma “AUTO-AS” Grzegorz Pospieszyński ul. Wojska Polskiego 19a/21, 09-500 Gostynin.

2. Tematem konkursu
jest wykonanie dowolnej ilości zdjęć naszej gazetki (obecnego wydania lub wcześniejszych) w kreatywnych aranżacjach i opublikowanie ich na Instagramie osoby biorącej udział w konkursie z hashtagiem #wakacjezewaija

Jednocześnie informujemy, że publikowane zdjęcia nie mogą łamać zasad regulaminu serwisu Instagram w zakresie swobody publikowanych treści.

§ 2
Konkurs trwa od
08.08.2019r. do 15.09.2019r.

§ 3
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie firmy:
ul. Wojska Polskiego 19a/21, 09-500 Gostynin oraz na stronie internetowej www.ewaija.pl

§ 4
Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich posiadających widoczny profil w serwisie Instagram. Jednocześnie informujemy, że Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność przeprowadzonego konkursu, nie ponosi żadnych korzyści majątkowych z tytułu konkursu, a sam konkurs nie jest sponsorowany lub finansowany przez Instagram. Konkurs nie jest również elementem kampanii B2B.

§ 5
1. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć. Rozpatrywane będą wyłącznie zdjęcia oznaczone #wakacjezewaija
2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zwycięskiego zdjęcia w aktualnościach na naszym oficjalnym profilu na Instagramie oraz na Facebooku.

§ 6
1. Zdjęcia dodawać można do godziny 23:59 do dnia 15.09.2019.
2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 10 dni od daty zakończenia konkursu. Ze zwycięzcą skontaktujemy się poprzez komunikator na Instagramie.
3. Zastrzegamy sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy i nie przyznania nagród.
4. Zwycięzca poproszony zostanie o podanie danych osobowych umożliwiających wysłanie nagrody. Wszystkie nagrody wysyłane będą na koszt organizatora konkursu ( w obrębie kraju ). 
5.
Zdjęcia opublikowane po terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby Organizatora) lub niezgodne z Regulaminem konkursu nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


§ 7
Nagroda
główna to zestaw Carolina Herrera Good Girl Légère Edp 50 ml + balsam do ciała 75 ml
Organizator ufundował również nagrody niespodzianki.


8. Informacje o wynikach Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.ewaija.pl oraz na fanpage’u Ewa&Ja.


9. Nabycie nagrody w Konkursie przez jego zwycięzcę nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych uczestnika oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających go z udziału w Konkursie. Zwycięzca/
cy zostanie powiadomiony o wygranej. Jeżeli okaże się, że zwycięzca/cy Konkursu nie spełniał warunków uprawniających go do udziału w Konkursie, nie odbiera informacji o wygranej nagrodzie, odmawia przyjęcia nagrody, z innych przyczyn nie obierze nagrody do dnia 30.09.2019r.,to traci on prawo do przyznanej nagrody, bez roszczeń wobec Organizatora z tego tytułu.


10. Organizator ma prawo żądać złożenia przez uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.


11. Organizator zastrzega, że informacja o nagrodzie prezentowanej na stronie internetowej oraz fanpage’u lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.


13. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.


14. Wszelkie spory dotyczące konkursu będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla Organizatora.


15. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bądź zmiany jego warunków bez podania przyczyn w dowolnym terminie.